Khi bạn có ý định tìm việc làm ở một công ty chuyên nghiệp và có tính kỷ luật cao, ngoài việc phải chăm chỉ làm việc hết mình bạn sẽ được đánh giá về cá nhân cũng như hiệu suất làm việc trong tập thể. Đánh giá hiệu suất, cho dù theo nhóm hay cá nhân đều cung cấp những phản hồi chính xác cho người lao động và các quản lý công ty. Theo truyền thống, đánh giá hiệu suất cung cấp thông tin để giúp cải thiện hiệu suất, tăng hiệu quả trong công việc và xác định kỳ vọng của quản lý.

Đánh giá hiệu suất so sánh công việc thực hiện với các mục tiêu đo lường được mà nhân viên và người giám sát đồng ý vào đầu giai đoạn thẩm định. Khi công việc đã trở thành định hướng về nhóm, các đánh giá hiệu suất sẽ đo lường cách làm việc của cả nhóm chứ không chỉ là cách một cá nhân thực hiện công việc của mình. Những đánh giá này cũng sẽ giúp cho nhân viên hiểu được thành quả và những mặt còn hạn chế của bản thân và có thể giúp ích trong việc tìm việc làm sau này.

Hiện nay, việc đánh giá hiệu suất làm việc đã và đang trở thành tiêu chí quan trọng trong mỗi doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương để có thể theo sát và hỗ trợ người lao động khi gặp khó khăn trong khi hoàn thiện công việc.

Định nghĩa của việc đánh giá hiệu suất làm việc theo nhóm

Khi công việc trở nên phức tạp hơn, các tổ chức phải dựa vào các nhóm người để hoàn thành nhiệm vụ. Để đánh giá hiệu suất công việc của các nhóm, các tổ chức sẽ thực hiện đánh giá hiệu năng của nhóm. Đánh giá hiệu suất của nhóm có nghĩa là xem hiệu suất làm việc của nhóm đó ra sao, cống hiến như thế nào cho công ty. Các đánh giá hiệu suất của nhóm có thể dao động từ việc công nhận hiệu suất cá nhân và sự đóng góp của mỗi người với các dự án, nhiệm vụ được giao. Khi chỉ có hiệu suất của một tổ chức được đánh giá, không có đánh giá cá nhân nào được hoàn thành và các cá nhân không nhận được xếp hạng hiệu suất.

Các loại đánh giá hiệu suất nhóm

Trung tâm hỗ trợ dịch vụ tìm việc làm Bình Dương cho biết, văn hóa và cơ cấu tổ chức của môi trường làm việc ảnh hưởng đến loại đánh giá hiệu suất nhóm phù hợp nhất để đánh giá và đo lường hiệu suất. Nếu các nhóm làm việc tồn tại trong tổ chức, nhưng chỉ thỉnh thoảng được sử dụng để thực hiện các dự án, các phép đo hiệu suất riêng lẻ được sử dụng để xác định xếp hạng cuối cùng của nhân viên. Khi một tổ chức sử dụng làm việc theo nhóm thường xuyên hơn, các đánh giá hiệu suất vẫn nhấn mạnh đến hiệu suất cá nhân nhưng sẽ đánh giá về sự đóng góp của công nhân đối với nỗ lực của nhóm. Nếu một tổ chức sử dụng một số lượng đáng kể làm việc theo nhóm để hoàn thành các mục tiêu của nó, đánh giá hiệu suất nhóm liên kết các phép đo năng suất nhóm với các phép đo hiệu suất riêng lẻ. Tổ chức chỉ với cách tiếp cận nhóm không sử dụng các đánh giá hiệu suất cá nhân. Đo lường hiệu suất nhóm xác định phần thưởng trong tháng.

Các yếu tố đánh giá hiệu suất cá nhân

Đánh giá hiệu suất cá nhân là các đánh giá truyền thống đo lường hiệu suất riêng lẻ so với các mục tiêu đo lường được. Đánh giá hiệu suất cá nhân cung cấp một cơ hội cho nhân viên và người giám sát để chia sẻ ý tưởng và đạt được các mục tiêu cùng thoả thuận. Đánh giá hiệu suất cá nhân tập trung vào các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc và kỹ năng hiện tại để người lao động làm việc có mục đích và hiệu quả hơn. Loại đánh giá hiệu suất này cung cấp phản hồi và khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tốt.

So sánh đánh giá hiệu suất cá nhân và nhóm

Đánh giá hiệu suất cá nhân đo lường công việc của nhân viên đối với các biện pháp hiệu suất tiêu chuẩn. Các biện pháp hiệu suất chuẩn được lấy từ các mô tả công việc riêng lẻ. Thông thường, một liên kết trực tiếp tồn tại giữa hiệu suất và tiền lương dựa trên xếp hạng công việc của nhân viên từ việc đánh giá. Đánh giá hiệu suất của nhóm đánh giá sự đóng góp của một cá nhân cho nhóm. Đánh giá hiệu suất của nhóm phù hợp để hỗ trợ các nỗ lực của tổ chức chuyển đổi từ một tổ chức cá nhân sang tổ chức dựa trên nhóm. Đánh giá hiệu suất nhóm dù có đạt được mục tiêu của mình hay không, đã tạo ra một sản phẩm chất lượng và làm việc tốt với nhau.